Kategori: Med

 • Vad menas med förskott?

  Vad menas med förskott?

  En förskottsbetalning innebär att en kund betalar i förväg för produkter eller tjänster som ännu inte levererats/utförts. Detta innebär då att företaget har en skuld till kunden, nämligen att leverera själva varorna eller tjänsterna som redan betalats. Vad innebär det att betala i förskott? En förskottsbetalning innebär att en kund betalar för en vara eller…

 • Hur värderas hus vid arv?

  Hur värderas hus vid arv?

  När ett arvskifte och bodelning sker värderas fastigheten i dödsboet efter marknadsvärdet. Från marknadsvärdet dras sedan latent skatteskuld, beräknad försäljningskostnad och möjlig uppskovsskatt av för att få fram ett värde på fastigheten. Vilket värde på fastighet räknas vid arvskifte? Fastighetens värde Att använda taxeringsvärde går bra om alla dödsbodelägare är överens om det. Normalt ska…

 • Hur mycket pengar får man ta med sig till utlandet?

  Hur mycket pengar får man ta med sig till utlandet?

  Om du tänker resa till eller från EU med 10 000 euro i kontanter (eller motsvarande belopp i andra valutor) eller något av det som räknas upp nedan (till ett värde av 10 000 euro) måste du anmäla beloppet till tullmyndigheterna med hjälp av EU-blanketten för anmälan av kontanta medel . Hur mycket pengar får…

 • Vad är nackdelar med hög skatt?

  Vad är nackdelar med hög skatt?

  Höjda skatter på sparande, investeringar, jobb och företagande har kostnader i form av lägre tillväxt och färre jobb. Vi vet att höga skatter påverkar människors beteende. Man jobbar mindre samtidigt som kostnaderna för investeringar ökar och konkurrenskraften försämras. Vilka för och nackdelar finns det med höga skatter? Sveriges höga skatter på arbete och företagande skadar…

 • Hur börjar jag betala skatt?

  Hur börjar jag betala skatt?

  När ska man börja betala skatt? Hur betalar man skatt? Du som har skatt att betala ska göra en inbetalning till ditt skattekonto. Du kan betala allt på en gång eller välja att dela upp betalningen. Det är viktigt att hela beloppet finns på skattekontot på förfallodagen om du väljer att dela upp betalningen. Du…

 • Hur går Bitcoin Mining till?

  Hur går Bitcoin Mining till?

  Utvinning av kryptovaluta. Kryptovaluta-mining är en process där man använder sin dators processorkraft till att lösa komplexa matematiska ekvationer för att tjäna digitala pengar. ”Krypto” i kryptovaluta står för kryptografi, som refererar till koden som måste lösas för att man ska tjäna den digitala valutan. Hur lång tid tar det att mina en bitcoin? Hur…

 • Vad menas med vinst?

  Vad menas med vinst?

  Vinst i en marknadsekonomi uppstår när företag säljer sina produkter eller tjänster för mer än vad det kostar att producera dem. Denna överskottsinkomst kan användas för att investera i företagets expansion, betala utdelning till aktieägare eller för att göra andra investeringar.Vad betyder vinst? det som är kvar av intäkterna efter en affär eller i en…

 • Kan jag fakturera med moms innan momsregistrering?

  Kan jag fakturera med moms innan momsregistrering?

  Om ditt företag inväntar godkännande om F-skatt måste din ansökan bli godkänd innan du kan fakturera. Om du ändå vill fakturera innan momsregistrering och godkännande om F-skatt kan du använda dig av externa tjänster för att fakturera utan företag. Kan man fakturera utan att vara momsregistrerad? Nystartade företag – Moms Du måste vara momsregistrerad om…

 • Hur länge kan man vänta med att bokföra?

  Hur länge kan man vänta med att bokföra?

  senast påföljande arbetsdag. Företag (med vissa undantag) med en nettoomsättning under 3 miljoner kronor får tillämpa kontantmetoden (5 kap. 2 § tredje stycket BFL). Detta innebär att företaget får vänta med att bokföra uppkomna affärshändelser tills betalning sker. Hur länge får man vänta med att bokföra? Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag,…

 • Vad händer med skatteskulden om den inte betalas?

  Vad händer med skatteskulden om den inte betalas?

  Om du inte betalar din kvarskatt i tid skickar Skatteverket ut en påminnelse. Skulden kommer sedan till oss om du inte betalar och du kan få en betalningsanmärkning i kreditupplysningsföretagens register. Vad händer om jag inte betalar min skatteskuld? När en skuld överlämnas till Kronofogden tillkommer en avgift. Uppgift om aktuell avgift finns på Kronofogdens…

 • How much do day traders make per year?

  How much do day traders make per year?

  This can vary depending on whether the person in question does it professionally or as a supplemental income. The average day trader typically makes $80,000 a year. However, there’s no easy answer to the question of how much do day traders make. Read more to find out how to be a successful day trader. How…

 • Hur deklarerar man Forex?

  Hur deklarerar man Forex?

  Du redovisar valuta på bilaga K4 under avsnitt C. Du lämnar enklast bilaga K4 med e-legitimation i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 tillsammans med din inkomstdeklaration. Du får då hjälp med olika beräkningar och överföring av belopp till inkomstdeklarationen. Du får också din skatt uträknad. Hur skattar man på Forex? Du betalar 30 % skatt på den…